Contributiereglement

Contributiereglement 2023-2024

 1. Een lidmaatschap bij Sparta wordt aangegaan voor een minimale periode van 3 maanden.
 2. Maximaal 2 proeflessen kunnen kosteloos worden gevolgd, daarna volgt lidmaatschap.
 3. Deelname aan verschillende lessen en sporten binnen Sparta is toegestaan, mits er voldoende plek is in de groepen. Per sportles wordt er contributie in rekening gebracht. Bij de combinatie van zowel turnlessen als gymlessen wordt er een korting van 7.50 euro per kwartaal doorberekend.
 4. Contributiebetaling vindt plaats per kwartaal, namelijk in de maanden december, maart, juni en juli (voor start van de zomervakantie).
 5. Contributie wordt voldaan via automatische incasso. Voor betaling via factuur wordt een extra bedrag van € 2,50 in rekening gebracht. Dit extra bedrag geldt eveneens bij te late betaling.
 6. Toestemming voor automatische incasso wordt verleend door middel van het invullen van het digitale inschrijfformulier op de website. (Voorheen handgeschreven formulier met handtekening.)
 7. Beëindiging van het lidmaatschap kan per kwartaal en dient te gebeuren vóór 1 november, vóór 1 februari of vóór 1 mei. Opzegging moet per e-mail plaatsvinden naar info@spartagieten.nl.
 8. Bij een niet-tijdige opzegging wordt het lidmaatschap verlengd tot het einde van het volgende kwartaal.
 9. Beëindiging van het lidmaatschap enkel gedurende de vakantieperiode is niet toegestaan.
 10. Als een lid zich inschrijft voor wedstrijden en tussentijds lidmaatschap opzegt dan blijft het lid het volledige wedstrijdcontributiebedrag verschuldigd.
 11. Deelname aan wedstrijden is alleen toegestaan na het bijwonen van de trainingen.