Bestuur Sparta

Iwan Beekman
Hilde Schakel
Mirjam van Burgel
Blanka Rutgers
Annemarie Rossingh
Algemeen emailadres: info @ spartagieten.nl
 

Penningmeester / Ledenadministratie

Hilde Schakel

Kascommissie (max 2 jaar)

Geke van Rossum

 -

Mieke van Nieuwenhuizen

Sponsorcommissie

Arjan Wind

 -

vacature

Mediacommissie

Annemarie Rossingh

Activiteiten commissie

Blanka Rutgers

 -

Gerda Pauwels

 -

Rieneke Meijer

 -

Mariska Oostra

 -

Harriette Oomkes

 -

Petra Robben

Wedstrijden / jurering

Peter Jager

 -

Derk van Delden

 -

Femke Adriaens

 -

Joke Thiele

Hieronder vindt u een document, dat een blauwdruk bevat voor de organisatie van Sparta voor de komende jaren. De bedoeling is om op basis van dit document samen met Sport Drenthe en de leden van Sparta aan de toekomst van Sparta te bouwen.

Organisatie Sparta.pdf