20 januari                      Turnkuil

Wedstrijddata:

1e wedstrijddag: 10 maart 2018 in Marum, organisatie DOS.

2e wedstrijddag: 24 maart 2018 in Roden, organisatie VOG

3e wedstrijddag: 21 april 2018 in Roden, organisatie V&L Roden.

 

 

Hieronder volgt gemakshalve een opsomming van de schoolvakanties in onze gemeente. In deze vakanties wordt er geen lessen gegeven. Deze vakantiedata zijn ontleend aan de site www.rijksoverheid.nl en dienen slechts ter informatie. De werkelijke vakantiedata van Sparta worden altijd hierboven in de agenda opgegeven.

 

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2017

Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018

Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018

Meivakantie: 28 april t/m 13 mei 2018

Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september 2018